Cây Đánh Trứng Cán Gỗ 14 inch

40,000

Cây đánh trứng 8143 bằng inox, dày, thiết kế có móc treo, được dùng đánh trứng, đánh bột.

Hết hàng