Cây Bắt Nụ 8245

33,000 VND

Cây bắt nụ bằng inox dùng bắt bông, bắt hoa bánh kem, trang trí bánh kem.