Cân Điện Tử CH303- Không Đổi Trả- Không Bảo Hành

116,000 VND