Cân Điện Tử 2006-Không Đổi Trả- Không Bảo Hành

373,000 VND