Cade Môn 1kg

26,000

Cade Môn dùng để trang trí bánh kem hay làm nhân bánh, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.