Cade Môn Hương Việt 1kg

26,000 VND

Cade Môn dùng để trang trí bánh kem hay làm nhân bánh, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.