Cade Lá Dứa 1kg Hương Việt

26,000 VND

Cade Lá Dứa dùng để trang trí bánh kem hay làm nhân bánh, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.