Cade Hồng Dâu 1kg- Hương Việt

26,000 VND

Cade Hồng Dâu dùng để trang trí bánh kem hay làm nhân bánh, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.