Muối Nở- Baking Soda 454gr

30,000 VND

Bột nổi dùng để tạo độ nở cho bánh, được sử dụng trong làm bánh.