Bao Tam Giác 100C 8235

  • Mô tả

Mô tả

Bao Tam Giác 100C 8235 có dạng hình tam giác, bao dùng đựng kem bằng nilon để bắt bông kem, trang trí bánh kem .
Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Bao Tam Giác 100C 8235
Số lượng: 100 cái/bịch
Giá: 27.000VNĐ/bịch
Chất liệu: nilon
Màu sắc: màu trắng

Comments

comments