Bao Bắt Silicon 30cm 9233

22,000 VND

Bao đựng kem bằng silicon, để bắt bông kem, trang trí bánh kem.