Bao Bắt Vải Lớn 8068-46

33,000

Bao đựng kem bằng vải dùng để bắt bông kem, trang trí bánh kem.