BAO BẮT VẢI LỚN 8068-46

42,000

Bao đựng kem bằng vải dùng để bắt bông kem, trang trí bánh kem.