Bao Bắt Vải 8066-35- Giao 1 Cái

26,000 VND

Bao đựng kem bằng vải dùng để bắt bông kem, trang trí bánh kem.