Dây Thừng Trang Trí 50-50cm

9,000 VND

Găng tay được dùng trong chế biến bánh, các loại thực phẩm, giúp bảo vệ tay và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hết hàng