Dây Thừng Trang Trí 200-200cm

36,000 

Găng tay được dùng trong chế biến bánh, các loại thực phẩm, giúp bảo vệ tay và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nơi nhập dữ liệu
Dây Thừng Trang Trí 200-200cm