Showing all 8 results

65,000 VND
65,000 VND
65,000 VND

Sô Cô La Dạng Nút- Chíp Cacao Talk

Sô Cô La Chíp Trắng Cacao Talk 700gr

88,000 VND
65,000 VND

Sô Cô La Viên Ngọc Trai Cacao Talk

Sô Cô La Viên Ngọc Trai Màu Trắng Cacao Talk 400gr

65,000 VND
65,000 VND

Sô Cô La Viên Ngọc Trai Cacao Talk

Sô Cô La Viên Ngọc Trai Màu Bạc Cacao Talk 400gr

65,000 VND