Showing all 8 results

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Sệt Đen Cacao Talk 1kg

98,000 VND

Sô Cô La Compound Cacao Talk Dạng Sệt- Dạng Khối

Sô Cô La Compound Đen Dạng Khối Cacao Talk 1kg

90,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Sệt Trắng Cacao Talk 1kg

98,000 VND

Sô Cô La Compound Cacao Talk Dạng Sệt- Dạng Khối

Sô Cô La Sệt Trắng Cacao Talk 500gr

60,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Sệt Sữa Cacao Talk 500gr

60,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Sệt Đen Cacao Talk 500gr

60,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Sệt Sữa Cacao Talk 1kg

98,000 VND

Sô Cô La Compound Cacao Talk Dạng Sệt- Dạng Khối

Sô Cô La Compound Trắng Dạng Khối Cacao Talk 1kg

92,000 VND