Showing all 8 results

Sô Cô La Cacao Talk- Các Loại Đế Bánh Tart - Macaron

Sô Cô La Chíp Trắng Cacao Talk 300gr

45,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk- Các Loại Đế Bánh Tart - Macaron

Sô Cô La Chíp 2 Màu Cacao Talk 300gr

45,000 VND

Sô Cô La Dạng Nút- Chíp Cacao Talk

Sô Cô La Chíp Đen Cacao Talk 700gr

75,000 VND

Chocolate - Chíp- Cốm - Bông Đường- Ngũ Cốc- Đồ Trang Trí Bánh

Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

97,000 VND

Chocolate - Chíp- Cốm - Bông Đường- Ngũ Cốc- Đồ Trang Trí Bánh

Sô Cô La Compound Sữa Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

97,000 VND

Chocolate - Chíp- Cốm - Bông Đường- Ngũ Cốc- Đồ Trang Trí Bánh

Sô Cô La Compound Đen Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

95,000 VND

Sô Cô La Dạng Nút- Chíp Cacao Talk

Sô Cô La Chíp Trắng Cacao Talk 700gr

88,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk- Các Loại Đế Bánh Tart - Macaron

Sô Cô La Chíp Đen Cacao Talk 300gr

40,000 VND