Hiển thị tất cả 23 kết quả

110,000 VND
-15%

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Nho Khô Phủ Sô Cô La Đen 450gr

149,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Sô Cô La Chíp Trắng Cacao Talk 300gr

45,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Sô Cô La Chíp 2 Màu Cacao Talk 300gr

45,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Sô Cô La Chíp Đen Cacao Talk 700gr

75,000 VND

Chocolate - Chíp - Cốm - Bông Đường - Ngũ Cốc - Đồ Trang Trí

Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

97,000 VND

Chocolate - Chíp - Cốm - Bông Đường - Ngũ Cốc - Đồ Trang Trí

Sô Cô La Compound Đen Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

95,000 VND
-15%

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Hạt Cà Phê Phủ Sô Cô La Sữa 450gr

149,000 VND
100,000 VND
-15%

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Hạt Điều Phủ Sô Cô La Đen 450gr

149,000 VND
-15%

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Hạt Điều Phủ Sô Cô La Sữa 450gr

149,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Sô Cô La Chíp 2 Màu Cacao Talk 700gr

88,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Sô Cô La Chíp Trắng Cacao Talk 700gr

88,000 VND
-15%

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Hạt Cà Phê Phủ Sô Cô La Đen 450gr

149,000 VND
120,000 VND
-15%

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Hạnh Nhân Phủ Sô Cô La Đen 450gr

149,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Sô Cô La Compound Đen Dạng Nút Áo Cacao Talk 250gr

35,000 VND
-15%

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Hạnh Nhân Phủ Sô Cô La Sữa 450gr

149,000 VND
98,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Cacao Talk 250gr

38,000 VND

Chocolate - Chíp - Cốm - Bông Đường - Ngũ Cốc - Đồ Trang Trí

Sô Cô La Compound Sữa Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

97,000 VND
-15%

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Nho Khô Phủ Sô Cô La Sữa 450gr

149,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Dạng Chíp - Nút

Sô Cô La Chíp Đen Cacao Talk 300gr

40,000 VND