Showing 1–24 of 28 results

Sô Cô La Cacao Talk- Các Loại Đế Bánh Tart - Macaron

Sô Cô La Sệt Trắng Cacao Talk 1kg

98,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Sệt Đen Cacao Talk 1kg

98,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Chíp Trắng Cacao Talk 300gr

45,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Chíp 2 Màu Cacao Talk 300gr

45,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Chíp Đen Cacao Talk 300gr

40,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Chíp Đen Cacao Talk 700gr

75,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Compound Đen Dạng Khối Cacao Talk 1kg

90,000 VND

Chocolate - Chíp- Cốm - Bông Đường- Ngũ Cốc- Đồ Trang Trí Bánh

Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

97,000 VND

Chocolate - Chíp- Cốm - Bông Đường- Ngũ Cốc- Đồ Trang Trí Bánh

Sô Cô La Compound Sữa Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

97,000 VND

Chocolate - Chíp- Cốm - Bông Đường- Ngũ Cốc- Đồ Trang Trí Bánh

Sô Cô La Compound Đen Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

95,000 VND
65,000 VND
65,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Viên Ngọc Trai Màu Bạc Cacao Talk 400gr

65,000 VND
65,000 VND
65,000 VND

Đế Bánh Tart - Bánh Maccarone Nhất Hương

Đế Bánh Tart YA05 MINI 8gr – 36 Cái Nhất Hương (Tròn Nhỏ)

75,000 VND

Đế Bánh Tart - Bánh Maccarone Nhất Hương

Đế Bánh Tart YA03 MINI 16gr – 18 Cái Nhất Hương (Tam Giác)

50,000 VND

Đế Bánh Tart - Bánh Maccarone Nhất Hương

Đế Bánh Tart YA02 MINI 22gr – 12 Cái Nhất Hương (Tròn Lớn)

45,000 VND

Đế Bánh Tart - Bánh Maccarone Nhất Hương

Đế Bánh Tart YA04 MINI 14gr – 20 Cái Nhất Hương (Chữ Nhật)

48,000 VND
70,000 VND

Sô Cô La Cacao Talk Nhất Hương

Sô Cô La Chíp Trắng Cacao Talk 700gr

88,000 VND
65,000 VND