Hiển thị một kết quả duy nhất

Nguyên liệu Làm Bánh

Phụ Gia Ngọt Mauri 500gr

45,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Nổi Mauri 1kg

59,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Nghệ Thiên Thành 50gr

11,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Ngũ Vị Hương Thiên Thành 50gr

12,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Điều Đỏ Thiên Thành 50gr

10,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Cari Thiên Thành 50gr

12,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Hồi Thiên Thành 50gr

11,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Sả Thiên Thành 50gr

11,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Tiêu Đen Thiên Thành 50gr

21,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Tỏi Thiên Thành 50gr

11,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Quế Thiên Thành 50gr

10,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Béo Thiên Thành 50gr

8,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Nổi Alsa 11gr

10,000
60,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Tartar 1.35kg

210,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Muối Nở- Baking Soda 454gr

30,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Men Lạt Instant Dry Yeast 12gr

14,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Men Khô Lạt Bánh Mì Saf-Instant 125gr

24,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Men Khô Lạt Bánh Mì Saf-Instant 500gr

60,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Tartar 100gr

30,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Nổi 100gr

10,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Men Khô lạt Mauri 500gr

58,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Phụ Gia Lạt Mauri 500gr

47,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Men Khô Ngọt Mauri 500gr

58,000

Phụ gia- Men- Bột Nở

Bột Nổi Baker 999- 1kg

45,000
24,000