Hiển thị một kết quả duy nhất

Kem Trang Trí Bánh là dòng kem chuyên dụng để trang trí bánh kem, Kem trang trí bánh Nhất Hương là dòng kem topping chuyên trang trí bánh rất đẹp, ổn định, dễ trang trí, và có vị thanh ngon.

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Trang Trí Bánh Silver Whip 500gr

28,000

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Béo Thực Vật 500gr

23,000

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Whipping Base 1Kg

59,500
63,000

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Classy 1kg

55,000

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Trang Trí Bánh Silver Whip 1Kg

44,000
60,000
63,000
63,000
50,000
56,500
60,000

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Trứng Phô Mai 1Kg

74,000
56,500

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Trang Trí Bánh Cappuccino 1Kg

63,000

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Trứng – Egg Cream

63,000

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Béo Thực Vật 1Kg

38,000

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Trang Trí Bánh Chocolate 1KG

63,000

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Trang Trí Bánh Tulip

40,000

Kem Trang Trí Bánh Kem

kem Trang Trí Bánh Kem Snowhip 1kg

54,000
Hết hàng

Kem Trang Trí Bánh Kem

Kem Nướng – Baking Cream

65,000