Hiển thị 1–36 trong 44 kết quả

Dụng cụ khuôn nhấn trung thu, hộp giấy, khay đựng bánh trung thu.

Hộp Giấy Đựng Bánh Trung Thu

Set Túi Hộp TT 4 Bánh 200gr-250gr Hoa Sen Cao Cấp

28,000
25,000

Hộp Giấy Đựng Bánh Trung Thu

Set Túi Hộp TT 4 Bánh 200gr-250gr Hoa Hồng Vintage

25,000
28,000

Hộp Giấy Đựng Bánh Trung Thu

Set Túi Hộp TT 4 Bánh 200gr-250gr Màu Tím

22,000

Hộp Giấy Đựng Bánh Trung Thu

Set Túi Hộp TT 4 Bánh 200gr-250gr Màu Cam

22,000

Hộp Giấy Đựng Bánh Trung Thu

Set Túi Hộp TT Con Công 6B 50gr- 100gr

43,000

Hộp Giấy Đựng Bánh Trung Thu

Set Hộp TT 4 Bánh 200gr-250gr Màu Xanh

22,000

Hộp Giấy Đựng Bánh Trung Thu

Hộp TT 2 Bánh 200gr-250gr Màu Tím

7,000

Hộp Giấy Đựng Bánh Trung Thu

Hộp TT 2 Bánh 200gr-250gr Màu Cam

7,000

Khuôn Nhấn Làm Bánh Trung Thu

Khuôn Nhấn TT 50gr Sọc-6 Mặt Hoa Văn

108,000

Khuôn Nhấn Làm Bánh Trung Thu

Khuôn Nhấn TT 50gr Trái Đào -4 Mặt Hoa Văn

108,000

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Tem Dán Đậu Xanh 2 Trứng Bánh Trung Thu- 400 Tem

15,000

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Tem Dán Đậu Đỏ 2 Trứng Bánh Trung Thu- 400 Tem

15,000

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Tem Dán Môn 2 Trứng Bánh Trung Thu- 400 Tem

15,000

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Tem Dán Hạt Sen 2 Trứng Bánh Trung Thu- 400 Tem

15,000

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Khay Nhựa Đựng Bánh Trung Thu TTB 50gr- 20 Cái

3,000

Khuôn Nhấn Làm Bánh Trung Thu

Khuôn Nhấn TT 50gr-2 Mặt Hoa Văn

87,000

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Khay Nhựa Đựng Bánh Trung Thu 200gr- 250gr- 20 Cái

7,000
28,000

Khuôn Nhấn Làm Bánh Trung Thu

Khuôn Nhấn TT 250gr Sọc-4 Mặt Hoa Văn

159,000

Khuôn Nhấn Làm Bánh Trung Thu

Khuôn Nhấn TT 50gr Trơn -5 Mặt Hoa Văn

108,000

Khuôn Nhấn Làm Bánh Trung Thu

Khuôn Nhấn TT Sọc 150gr-180gr-4 Mặt Hoa Văn

134,000
13,000

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Tem Dán Đậu Đen 2 Trứng Bánh Trung Thu- 400 Tem

15,000

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Tem Dán Dừa 2 Trứng Bánh Trung Thu- 400 Tem

15,000

Khuôn Nhấn Làm Bánh Trung Thu

Khuôn Nhấn TT 125gr- 1 Mặt Hoa Văn

40,000

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Khay Nhựa Đựng Bánh Trung Thu 150gr- 20 Cái

7,000

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Khay Nhựa Đựng Bánh Trung Thu TTA 80gr-12gr 20 Cái

5,000

Hộp Giấy Đựng Bánh Trung Thu

Hộp TT 2 Bánh 200gr-250gr Màu Xanh

7,000

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Khay Nhựa Đựng Bánh Trung Thu 150gr- 20 Cái

6,000