Hiển thị một kết quả duy nhất

20,000
29,000
23,000
23,000
22,000
32,000
22,000
26,000
25,000