Showing 1–24 of 47 results

6,500 VND

Hộp Giấy Bánh Trung Thu

Hộp Trung Thu 2B Đêm Thu 250gr

6,500 VND

Hộp Giấy - Túi Đựng Các Loại Bánh

Hộp Trung Thu 2B Hộp Hồng 250gr

6,000 VND

Hộp Giấy - Túi Đựng Các Loại Bánh

Hộp Trung Thu 2B Sen Vàng 250gr

6,000 VND

Hộp Giấy - Túi Đựng Các Loại Bánh

Set Hộp Trung Thu Vườn Hoa Màu Đỏ 4 Bánh 250gr

28,000 VND

Hộp Giấy - Túi Đựng Các Loại Bánh

Set Hộp Trung Thu 4 Bánh Sen Vàng 150gr-250gr

25,000 VND

Hộp Giấy - Túi Đựng Các Loại Bánh

Set Hộp Trung Thu Ánh Trăng Màu Đỏ 4 Bánh 250gr

28,000 VND

Hộp Giấy - Túi Đựng Các Loại Bánh

Set Hộp Trung Thu 4 Bánh Sen Tím 150gr-250gr

25,000 VND

Hộp Giấy - Túi Đựng Các Loại Bánh

Set Hộp Trung Thu Hồng 4 Bánh 150gr-250gr

25,000 VND

Khuôn Làm Bánh Trung Thu- Bánh In- Phục Linh

Khuôn Nhấn TT Tròn 150gr-180gr Kèm 4 Mặt Hoa Văn- Giá Gốc 134k

107,200 VND

Khuôn Làm Bánh Trung Thu- Bánh In- Phục Linh

Khuôn Nhấn TT Tròn 75gr Kèm 4 Mặt Hoa Văn- Giá Gốc 47k

37,600 VND
46,400 VND

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Tem Hạt Sen 40 Tờ (400 Tem)

15,000 VND

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Khay Nhựa Đựng Bánh Trung Thu 200gr- 250gr- 20 Cái

7,000 VND
13,000 VND

Hộp Giấy Bánh Trung Thu

Hộp Trung Thu 2B Phong Lan 250gr

6,000 VND

Hộp Giấy Bánh Trung Thu

Hộp Trung Thu Long Môn 2B 250gr

6,500 VND

Hộp Giấy Bánh Trung Thu

Hộp Trung Thu 2B Mẫu Đơn 250gr

6,000 VND

Hộp Giấy Bánh Trung Thu

Hộp Trung Thu 2B Xanh Dương 250gr

6,500 VND

Hộp Giấy Bánh Trung Thu

Hộp Trung Thu 2B Tú Cầu Xanh 250gr

6,000 VND

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Túi TT Hàn 4-166 Bánh 200gr- 250gr- 100 Cái

77,000 VND

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Tem Đậu Xanh 1 Trứng 40 Tờ (400 Tem)

15,000 VND

Khuôn Làm Bánh Trung Thu- Bánh In- Phục Linh

Khuôn Nhấn TT Tròn 125gr Kèm 4 Mặt Hoa Văn- Giá Gốc 51k

40,800 VND

Khay- Tem- Túi Đựng Bánh Trung Thu

Khay Nhựa Đựng Bánh Trung Thu TTB 50gr- 20 Cái

3,000 VND